olvil@olvil.sk          +421 903 706 985          Olvil, s.r.o.​, Šafarikovo nám. 2, 811 02 Bratislava

Recyklácia odvezeného materiálu

Naša spoločnosť Vám ponúka komplexné služby v oblasti demolácií stavebných objektov a likvidácie stavebného odpadu. Zrealizujeme pre Vás nielen demoláciu všetok odpad po demolácii odvezieme a ekologicky zlikvidujeme.

Prečo sa oplatí recyklovať stavebný odpad?

  • Ušetríte na poplatkoch za uskladnenie.
  • Ušetríte na novom stavebnom materiáli/kameniva.
  • Znížite negatívne vplyvy stavebníctva na životné prostredie.

Aký stavebný odpad je vhodný na recykláciu?

Na recykláciu je vhodný akýkoľvek tuhý inertný stavebný odpad a odpad z demolácií, ktorý nie je nebezpečným odpadom a je prevažne čistý, t.j. nie je kontaminovaný inými odpadmi a látkami, napr. drevom, plastom, sklom, komunálnym odpadom a pod.

Aký materiál vznikne recykláciou?

  • Stavebný materiál cenovo porovnateľný s primárnou surovinou (lomový kameň, štrk a pod.).
  • Recyklované kamenivo vhodné na opätovné použitie namiesto primárnej suroviny, za predpokladu dodržania všetkých legislatívnych, technických a technologických predpisov a noriem.
  • Materiál s vlastnosťami porovnateľnými s primárnou surovinou, pričom niektoré parametre – napríklad miera zhutnenia má podstatne lepšiu.

Na čo sa dá recyklát využiť?

  • Ako podkladová vrstva pod cesty, parkoviská a chodníky.
  • Ako zásypový materiál napr. medzi základové pásy stavieb, lebo sa dá výrazne lepšie zhutniť ako napr. lomový kameň.

Naše služby pre Vás

Demolácia domov a objektov

Odvoz odpadov zo zbúraniska

Recyklácia odvezeného materiálu

Pomôžeme vám?

Pomôžeme vám?

Či už ide o demoláciu domu alebo priemyselného objektu, odvoz odpadov, recyklácia odvezeného materiálu, sme vždy pripravení vám pomôcť. Neváhajte nás kontaktovať. Náš tím odborníkov je tu pre vás.